Thứ Sáu , 4 Tháng Năm 2018
Trang chủ » Bài đăng tự động » Danh bạ ngành Xăng dầu Việt Nam

Danh bạ ngành Xăng dầu Việt Nam

HIỆP HỘI XĂNG DẦU VIỆT NAM

TẠP CHÍ XĂNG DẦU & CUỘC SỐNG
Số: 46/TCXD&CS-2017

V/v: ” Xuất bản danh bạ ngành XDVN “

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Hà Nội, ngày 06  tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: – CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU
– CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TẠI VIỆT NAM 

Nhằm góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trên lĩnh vực xăng dầu không ngừng phát triển, đáp ứng được với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống dự định xuất bản cuốn ” Danh bạ ngành Xăng dầu Việt Nam “. Đây sẽ là nguồn tư liệu quý giá giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước nắm bắt về quy mô, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu một cách hệ thống, thuận tiện và chính xác nhất. Đồng thời, là cẩm nang quan trọng của các nhà quản lý, các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh trên lĩnh vực xăng dầu trong quá trình giao dịch, hợp tác và đầu tư…

Trên tinh thần đó, Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xăng dầu ( bao gồm cả các cửa hàng xăng dầu trên phạm vi cả nước ) tham gia, phối hợp cung cấp thông tin, đăng ký và hỗ trợ trong công tác phát hành để cuốn ” Danh bạ ngành Xăng dầu Việt Nam “ hoàn thiện cả về nội dung và hình thức, thực sự trở thành cẩm nang quan trọng của các doanh nhân, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng dầu trên lãnh thổ Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên;- Lưu VT. 

TỔNG BIÊN TẬP

 

Phan Thế Ruệ

 

TẠP CHÍ XĂNG DẦU VÀ CUỘC SỐNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:         /TCXD&CS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham gia cuốn ” Danh bạ ngành XDVN “

Nội dung Tên Công ty, Cửa hàng, Địa chỉ, Số điện thoại, Fax, Email, Chức danh của Giám đốc, Cửa hàng: Quý công ty, cửa hàng cung cấp trực tiếp cho phóng viên thực hiện hoặc gửi về địa chỉ mail:
xangdaucuocsong@gmail.com
Đơn giá 500.000 đ ( năm trăm nghìn đồng )
( Mỗi công ty, hoặc cửa hàng tham gia được nhận 01 quyển danh bạ và nếu có nhu cầu thêm, đề nghị quý công ty, cửa hàng đặt trước. )
Hình thức thanh toán
Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Tên tài khoản: Tạp chí Xăng dầu và Cuộc sống
STK: 1027040325503 Ngân hàng PG Bank – Chi nhánh Nguyễn Công Hoan – Hà Nội.

 

Đề nghị Quý doanh nghiệp, cửa hàng chỉ thanh toán cho cán bộ, phóng viên của Tạp chí khi có phiếu thu hoặc hóa đơn tài chính.

                     Ngày       tháng       năm 2017

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại:
024 6329 9480 – 0982363618
  Xác nhận của doanh nghiệp, cửa hàng đăng ký(Ký tên, đóng dấu)

Dowload công văn ở đây

Dowload phiếu đăng ký ở đây

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>