Giá năng lượng thế giới ngày 31/5/2016
Giá năng lượng thế giới ngày 31/5/2016

Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng Giá Chênh lệch % thay đổi
Dầu WTI giao ngay 49,57 +0,24 +0,49%
Dầu Brent giao ngay 49,73 -0,03 -0,06%

Xăng dầu (Uscent/gal)

Giá Chênh lệch % thay đổi
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB 162,80 -0,39 -0,24%
Dầu đốt kỳ hạn Nymex 151,40 +2,00 +1,34%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá Chênh lệch % thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex 2,17 +0,00 +0,09%

Nguồn: Bloomberg.com