Thứ Năm , 14 Tháng Sáu 2018
Trang chủ » Năng lượng » Năm 2019, ngân sách sẽ mất hàng chục nghìn tỷ thuế bảo vệ môi trường xăng dầu

Năm 2019, ngân sách sẽ mất hàng chục nghìn tỷ thuế bảo vệ môi trường xăng dầu

Theo Tổng cục Thuế, dự kiến số thu thuế Bảo vệ môi trường xăng dầu nhập khẩu trong năm 2017 vào khoảng 27.400 tỷ đồng, ngân sách trung ương hiện hưởng 100% số thu thuế Bảo vệ môi trường từ xăng dầu nhập khẩu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế mới đây đã có báo cáo lên Bộ Tài chính phương án phân chia nguồn thu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước mới.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2017 là năm đầu của thời kỳ ổn định Ngân sách nhà nước năm 2017-2020 và thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó, thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu nhập khẩu là khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100%.

Đối với thuế Bảo vệ môi trường xăng dầu sản xuất trong nước, việc xác định số thu phát sinh căn cứ vào sản lượng do doanh nghiệp đầu mối bán ra trên thị trường và tỷ trọng tổng sản lượng xăng dầu sản xuất trong nước và tổng sản lượng xăng dầu nhập khẩu.

Căn cứ về sản lượng xăng dầu nhập khẩu và tự sản xuất trong nước do các đơn vị báo cáo, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2015, 2016, tỷ trong sản xuất trong nước chiếm khoảng 40%. Từ tháng 7/2017, khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành và có sản phẩm thương mại thì tỷ trọng sản xuất xăng dầu trong nước sẽ tăng lên. Cụ thể, tỷ trọng này năm 2017 là 53% và tăng lên 91% năm 2019.

Hiện, báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, số thu thuế Bảo vệ môi trường xăng dầu nhập khẩu trong năm 2017 đạt khoảng 27.400 tỷ đồng.

Dự kiến, từ năm 2019, sẽ có thêm một số dự án lọc hóa dầu như Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Khánh Hòa; Nhà máy lọc dầu Long Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu… cùng với việc mở rộng sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn thì sản xuất và pha chế xăng dầu trong nước đáp ứng vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước. Khi đó, tỷ trọng xăng dầu sản xuất trong nước sẽ chiếm tỷ lệ 100%.

Do đó, khoản thu Ngân sách trung ương hưởng 100% đối với thuế Bảo vệ môi trường sẽ giảm dần và từ sau 2019, khoản thu thuế Bảo vệ môi trường sẽ không còn nằm trong khoản thu Ngân sách trung ương hưởng 100%.

Do sản lượng xăng dầu nhập khẩu và sản xuất trong nước thay đổi phụ thuộc vào tiến độ đi vào vận hành hoạt động của một số nhà máy lọc dầu trong nước nên trong năm, cơ cấu giữa tổng sản lượng xăng dầu nhập khẩu và tổng sản lượng xăng dầu sản xuất có nhiều biến động.

Tổng cục Thuế cho biết, nếu đến cuối năm mới điều chỉnh lại tỷ lệ phân phối theo số thực tế sẽ không kịp thời dẫn đến có sự điều chỉnh lớn giữa Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vào cuối năm.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề xuất tỷ lệ phân bổ cần xác định để tạm tính và điều chỉnh thuế Bảo vệ môi trường 6 tháng/lần.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, về trình tự thủ tục phân chia nguồn thu thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, Tổng cục Thuế đề xuất căn cứ tỷ lệ xăng dầu nhập khẩu kỳ trước xác định theo quy định, chậm nhất ngày 15/1 của kỳ thực hiện phân bổ, Tổng cục Thuế thông báo cho các Cục Thuế và Kho bạc nhà nước tỷ lệ xăng dầu nhập khẩu tạm tính.

Khi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nộp thuế Bảo vệ môi trường theo định kỳ hàng tháng, số thuế sẽ được thu vào tài khoản tạm thu thuế Bảo vệ môi trường mở tại Kho bạc nhà nước trên địa bàn phát sinh khoản thu, chậm nhất ngày hôm sau, Kho bạc nhà nước tỉnh có trách nhiệm chuyển về tài khoản tạm thu thuế Bảo vệ môi trường mở tại Sở giao dịch Kho bạc nhà nước.

Căn cứ vào tỷ lệ xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Thuế thông báo, Sở giao dịch có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản tạm thu thuế Bảo vệ môi trường của tỉnh để hạch toán thu Ngân sách nhà nước và thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước phần ngân sách trung ương được hưởng.

Kết thúc 6 tháng, chậm nhất là ngày 15 của tháng tiếp theo, trên cơ sở số liệu phát sinh thực tế của 6 tháng liền trước, Tổng cục Thuế xác định tỷ lệ xăng dầu nhập khẩu thực tế thực hiện để thông báo Kho bạc Nhà nước và các Cục thuế.

Nguồn tin: Bizlive

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>