Thứ Sáu , 4 Tháng Năm 2018
Trang chủ » Nổi bật » Hoàn thành NVQS có được ưu tiên xét tuyển công chức?

Hoàn thành NVQS có được ưu tiên xét tuyển công chức?

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển

Theo khoản 1 Ðiều 5 Nghị định 24/2010/NÐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, trong đó có người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi tham gia lực lượng Dân quân tự vệ tại địa phương trong thời gian 4 năm và đã có Quyết định hoàn thành nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân phường cấp. Vậy tôi có được xem là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự để được xét đối tượng ưu tiên không?

Hoàn thành NVQS có được ưu tiên xét tuyển công chức?
Hoàn thành NVQS có được ưu tiên xét tuyển công chức?

Luật sư tư vấn:

Điều 2Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định:

“Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Làm nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội.

Công dân phục vụ tại ngũ gọi là quân nhân tại ngũ.

Công dân phục vụ trong ngạch dự bị gọi là quân nhân dự bị.”

Điều 6 Luật nghĩa vụ quân sự giải thích: “Quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị gồm có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sĩ.”

Điều 3 Luật dân quân tự vệ năm 2009 quy định dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Như vậy việc bạn tham gia lực lượng dân quân tự vệ không có nghĩa là bạn tham gia nghĩa vụ quân sự bơi hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Vấn đề ưu tiên trong tuyển dụng công chức được quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2010/NÐ-CP nhw sau:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.”

Như vậy, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng ưu tiên khi được xét tuyển công chức theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 5 Nghị định 24/2010/NÐ-CP.

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>