Thứ Năm , 14 Tháng Sáu 2018
Trang chủ » Tag Archives: Lê Nguyên Hợp

Tag Archives: Lê Nguyên Hợp

GIAI THOẠI VỀ MỘT ĐẠI CÔNG THẦN NHÀ NGUYỄN : ĐÀO DUY TỪ

1434408602-gprmh1__xzvc

Trong 9 đời Chúa và 13 đời Vua nhà Nguyễn (1558-1945), đệ nhất Khai quốc công thần chính là Đào Duy Từ, dù ông chỉ có 8 năm phò chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, khi đã 54 tuổi. Ông quê ở làng Vân Trai, xã Hoa Trai, phủ Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoa ...