Thứ Hai , 22 Tháng Một 2018
Trang chủ » Kinh doanh » Thị trường – Thương hiệu (Trang 4)

Thị trường – Thương hiệu

Sam Sung muốn là hàng Việt Nam thì phải bình đẳng

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan.

“Nhà đầu tư nước ngoài nếu thực sự muốn được coi là hàng Việt Nam, hãy chấp nhận mọi bình đẳng giống như doanh nghiệp Việt Nam”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói. Đó là chia sẻ của chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan trước ...