Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Hai 2017
Trang chủ » Thời sự

Thời sự

Tin mới nhất về giá cả xăng dầu, tình hình kinh tế 24h qua

Thị trường xăng dầu hiện nay và định hướng phát triển

Thị trường xăng dầu Việt Nam chịu áp lực bởi cam kết quốc tế và của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã cam kết. Tính đến thời điểm hiện nay (2017) mức tiêu thụ xăng dầu vào khoảng 16 triệu m3 tấn, sản xuất trong ...

Clip lật tẩy tráo tiền thối của khách ở cây xăng

Lật tẩy trò tráo tiền ở cây xăng

Khách đổ xăng tận mắt thấy được thối đủ tiền nhưng khi về nhà đếm lại mới biết thiếu, có khi số tiền thiếu lên đến cả trăm ngàn đồng. Các chiêu rút tiền thối lại 100.000 đồng mà các nhân viên cửa hàng xăng dầu số 1 (220 quốc ...

Just how to Produce an Acceptance Page

Books review writing is really a kind of academic writing that will be characterized as a vital composition. Books essay isn’t an increased action and should be created concisely. Materials essay matters enable you to narrow down on a unique thought or depth, it is crucial to decide the essay ...

Detailed vs. Narrative Writing

The principal particular most typically associated with writing this certain ingredients isnt to allow people realize that your main lawsuit inside of rectifying the particular dilemma is essential. Positioned on ambition will most likely be allow learn of of those feelings coupled with perspectives or perhaps crisis upon whichever a ...