Lý do Ukraine không chấp nhận một thỏa thuận đình chiến tạm thời với Nga

Một thỏa thuận đình chiến tạm thời với Nga là vô nghĩa và sẽ chỉ càng…