18 C
Hanoi
Thứ Hai, 21/01/2019
PETRONEWS

Chính sách

Chính sách Doanh nghiệp - Doanh nhân Năng lượng Sự kiện nóng Thị trường

Tác động của cam kết trong wto và các fta với thị trường xăng dầu việt nam và cơ cấu thu ngân sách

PetroNews
I.Những cam kết hội nhập mà Việt Nam đã tham gia. Cho đến nay, ngoài việc trở thành thành viên WTO (tháng 1 năm 2007)