18 C
Hanoi
Thứ Tư, 19/12/2018
PETRONEWS
Đời sống

Cho con nuôi có cần sự đồng ý của cả cha và mẹ?

Thích và chia sẻ:

Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại.

Tôi có người bạn đã ly dị chồng. Tòa xử cho bạn tôi được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng. Bạn tôi đang có ý định sau này sẽ cho con cho người chị ruột nhận làm con nuôi. Xin hỏi:

 1. Việc cho trẻ làm con nuôi nêu trên chỉ cần sự đồng ý của người mẹ đẻ có được hay không?

2. Người cha đẻ của trẻ nếu không đồng ý thì có quyền ngăn cản việc cho trẻ làm con nuôi hay không ?

Cho con nuôi có cần sự đồng ý của cả cha và mẹ?
Cho con nuôi có cần sự đồng ý của cả cha và mẹ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Nuôi con nuôi, việc cho trẻ em làm con nuôi phải có sự đồng ý của cha mẹ đẻ của trẻ em.

“Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.”

Như vậy, mặc dù cha mẹ đẻ của trẻ em đã ly hôn thì việc cho trẻ em làm con nuôi vẫn phải có sự đồng ý của cả cha đẻ và mẹ đẻ.

Trần Lê An Nguyên

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

 

Thích và chia sẻ: