33 C
Hanoi
Thứ Hai, 20/05/2019
PETRONEWS
Trang chủ » Đời sống » Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội
Đời sống Nổi bật

Giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Thích và chia sẻ:

Bộ Chính trị trình T.Ư quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội – những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII – Ảnh: VGP

Sáng 10.3, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bàn về: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành T.Ư; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng Bí thư cho biết, ngay sau Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Ủy viên T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.

Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội toàn quốc của Đảng, và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ; đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị T.Ư cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình T.Ư quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước ta, đồng thời báo cáo xin ý kiến T.Ư trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vấn đề nhân sự mà Hội nghị T.Ư quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội toàn quốc của Đảng thông qua; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Cố gắng xem xét một cách tổng thể, sắp xếp hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Công tác nhân sự cần được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, đúng với nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII sẽ làm việc đến ngày 12.3.

Theo V.A-TTXVN/Thanh Niên

Thích và chia sẻ:


Bài liên quan

Merkel dừng lại, Châu Âu sóng gió

Thủ tướng: Tinh thần lớn nhất là tháo gỡ vướng mắc, không hình sự hóa

Petro News

Bầu lại Chủ tịch nước, Chủ tịch QH,Thủ tướng vào tháng 7

Petro News

Trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Petro News