20 C
Hanoi
Thứ Ba, 19/03/2019
PETRONEWS
Môi trường

Một doanh nghiệp quyết “bức tử” môi trường đến cùng tại Hưng Yên!

Thích và chia sẻ:

Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, có dấu hiệu chống lệnh của UBND tỉnh khi tiếp tục thực hiện hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó – Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế đã bị UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất trong 12 tháng đến khi khắc phục được các hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới đây đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế – địa chỉ: xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Quyết định số 1907/QĐ-XPVPHC ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ rõ những hành vi vi phạm của Công ty như:

Xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày (24 giờ) đến dưới 40m3/ngày (24 giờ) tại cửa xả số 01 – vi phạm Điểm d, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi vi phạm hành chính trên áp dụng tình tiết tăng nặng do Công ty tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính (ngày 06/12/2017 Công an tỉnh ban hành Quyết định số 237/QĐ-XPVPHC trong đó đã yêu cầu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường).

Phạt tiền với mức phạt chính là 100 triệu đồng; phạt tăng thêm 60% (đối với thông số BOD5 vượt 2,15 lần) + 20% (thông số COD vượt 1,77 lần) = 10% (thông số Tổng N vượt 1,1 lần).

Như vậy tổng mức phạt đối với hành vi trên của Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế là 160 triệu đồng. Chủ tịch tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Công ty dừng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải khắc phục xong hậu quả vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh qua Sở TNMT để giám sát.

Hành vi vi phạm thứ 2 của Công ty này được Quyết định nêu rõ: xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày tại cửa xả số 02 – vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi vi phạm trên áp dụng tình tiết tăng nặng do Công ty tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính (ngày 06/12/2017 Công an tỉnh ban hành Quyết định số 237/QĐ-XPVPHC trong đó đã yêu cầu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường).

Vi phạm này nhận mức phạt chính là 10 triệu đồng. Phạt tăng thêm 30% (đối với thông số vượt từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần: COD vượt 1,45 lần + BOD5 vượt 1,13 lần+ độ màu 1,17 lần) X 10 triệu đồng = 30 triệu đồng.

Do tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó (theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh), tỉnh Hưng Yên đã quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất đối với “Dự án nhà máy giặt mài các sản phẩm may mặc thời trang quốc tế” của Công ty trong thời gian là 12 tháng
Do tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó (theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh), tỉnh Hưng Yên đã quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất đối với “Dự án nhà máy giặt mài các sản phẩm may mặc thời trang quốc tế” của Công ty trong thời gian là 12 tháng

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty này dừng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hành vi vi phạm thứ ba: khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 50m3/ngày đêm đến dưới 100m3/ngày đêm không có Giấy phép khai thác – vi phạm Điểm a, Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Với hành vi này, Công ty nhận mức phạt chính là 50 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt bằng tiền đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế là 223 triệu đồng.

Cùng thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục ban hành quyết định số 1906/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty này.

Theo đó, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106300370 do Phòng đăng lý kinh doanh – sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/9/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/06/2017) tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Công ty này phải khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính: Không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định (đã đưa dự án vào hoạt động từ năm 2014) – vi phạm điểm d, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi vi phạm hành chính trên áp dụng tình tiết tăng nặng: do Công ty tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó (theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh).

Lý do không ra quyết định xử phạt bằng tiền: hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính bằng tiền theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 65 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Hình thức xử phạt bổ sung mà Công ty này phải nhận là: đình chỉ hoạt động sản xuất đối với “Dự án nhà máy giặt mài các sản phẩm may mặc thời trang quốc tế” của Công ty trong thời gian là 12 tháng theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 11 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Quyết định cũng nêu rõ, buộc Công ty phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Anh Thế – Ngọc Hân/Dân Trí

Thích và chia sẻ:


Viết bình luận