21 C
Hanoi
Thứ Ba, 26/03/2019
PETRONEWS
Gas Nổi bật Sự kiện nóng

Gas Petrolimex: 6 tháng lãi ròng 49 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch cả năm

Thích và chia sẻ:

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.

So với kết quả kinh doanh cùng kỳ 2014, tình hình kinh doanh của PGC quý 2 năm nay có phần giảm sút. Doanh thu thuần riêng quý 2 của PGC đạt 611 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ 2014. Nhờ tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần giảm đáng kể, công ty lãi gộp 136,33 tỷ đồng quý 2, tăng 26,2% so với quý 2 năm 2014.

Do các chi phí bán hàng, quản lý trong kỳ đều tăng, kết quả lợi nhuận quý 2 PGC đạt gần 28 tỷ đồng, xấp xỉ con số cùng kỳ 2014. Lũy kế 6 tháng, công ty lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 49 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 6 tháng đầu năm 2014.

EPS 6 tháng của PGC đạt 973 đồng/cổ phiếu.

So với kế hoạch LNTT 110 tỷ đồng năm 2015, sau 6 tháng PGC đạt 61,6% kế hoạch đề ra.

gas-petrolimex-6-thang-lai-rong-49-ty-dong-thuc-hien-62-ke-hoach-ca-nam

Mặc dù lợi nhuận khiêm tốn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty vẫn đạt 133,4 tỷ đồng, trong đó đóng góp đáng kể đến từ việc công ty tăng cường các khoản phải trả trong kỳ. Sau khi chi ròng 357 tỷ đồng trả nợ vay ngắn/dài hạn và chi trả cổ tức cho cổ đông, số dư tiền và tương đương tiền của PGC cuối quý 2 còn 31,6 tỷ đồng, giảm sâu so với 170 tỷ đồng số dư đầu năm.

Đan Nguyên

Theo Trí thức trẻ

Thích và chia sẻ:


Viết bình luận