29 C
Hanoi
Chủ Nhật, 26/05/2019
PETRONEWS
Trang chủ » Nổi bật » Tổng doanh thu, lợi nhuận dầu khí cùng giảm
Nổi bật Xăng dầu

Tổng doanh thu, lợi nhuận dầu khí cùng giảm

Thích và chia sẻ:

Tổng doanh thu của toàn bộ đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giảm 8%, lợi nhuận sau thuế giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2014.

pvn-khai-thac-dau-khi-bizlive_kjmd

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa có thông báo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, về giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014 và khai thác dầu thô trong nước tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Về tình hình sản xuất, 6 tháng đầu năm, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 18,27 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 52,2% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,71 triệu tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 9,28 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,2% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng khai thác khí đạt 5,43 tỷ m3, vượt 5,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,4% kế hoạch năm, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 11,48 tỷ kWh, vượt 27,5% kế hoạch 6 tháng và bằng 62,0% kế hoạch năm, tăng 36,0% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất đạm đạt 802,4 nghìn tấn, vượt 7,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 52,6% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 3,47 triệu tấn, vượt 24,5% kế hoạch 6 tháng và 62,5% kế hoạch năm, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2014. Sản xuất xơ sợi đạt 39,2 nghìn tấn, vượt 2% kế hoạch 6 tháng và bằng 34% kế hoạch năm.

Theo đại diện PVN, trong 6 tháng qua Tập đoàn đã gặp không ít khó khăn, chủ yếu từ việc giá dầu vẫn duy trì ở mức thấp. Giá dầu từ đầu tháng 3/2015 tuy đã phục hồi tăng trở lại, tuy nhiên mức giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2015 chỉ bằng 60,5% kế hoạch.

“Mức giá này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn lực của Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015: doanh thu chỉ bằng 88% kế hoạch, giảm 22% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước đạt 88% kế hoạch, giảm 26% so với cùng kỳ”, PVN cho hay.

Về chỉ tiêu tài chính, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) 6 tháng đạt 257,2 nghìn tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng và 58% kế hoạch năm, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 296,1 nghìn tỷ đồng, bằng 88,3% kế hoạch 6 tháng và 41% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 88,4% kế hoạch 6 tháng và 40% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu đạt 168 nghìn tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch 6 tháng và 47% kế hoạch năm, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch 6 tháng và 59% kế hoạch năm, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, đại diện PVN cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác trong năm 2015; hoàn thành niêm yết cổ phiếu PVCFC lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 31/3/2015;

Liên quan đến những bê bối xung quanh vụ việc Oceabank thời gian qua, PVN cũng cho biết đang tích cực tái cơ cấu tại Oceanbank theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, báo cáo sửa đổi, bổ sung đề án tái cơ cấu PVN giai đoạn 2014 – 2015 và ngày 03/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh bổ sung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012- 2015.

Mục tiêu doanh thu từ bán dầu đạt 88 nghìn tỷ

Cuối cùng, đại diện PVN cho biết, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Tập đoàn đã đạt được sau 6 tháng đầu năm 2015: Chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 18,27 triệu tấn quy dầu, tương đương 52,2 % kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,71 triệu tấn, vượt 8,5% kế hoạch 6 tháng, 55,2% kế hoạch năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Về điện, sản xuất và cung cấp 11,48 tỷ kWh, vượt 27,5% kế hoạch 6 tháng, tăng tới 36% so với cùng kỳ.

Sản xuất đạm đạt 802,4 nghìn tấn, vượt 7,2% kế hoạch 6 tháng; sản xuất xăng dầu đạt 3,47 triệu tấn, vượt 24,5% kế hoạch 6 tháng.

Doanh thu từ bán dầu đạt 88 nghìn tỷ đồng; từ sản xuất khí, điện, đạm, xăng dầu đạt 104,8 nghìn tỷ; doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ đạt 103,4 nghìn tỷ đồng.

NGUYỄN THẢO

Nguồn: Bizlive

Thích và chia sẻ:


Viết bình luận