25 C
Hanoi
Thứ Năm, 15/11/2018
PETRONEWS
Nổi bật

Đề xuất tăng mức án phí, lệ phí Tòa án

Thích và chia sẻ:

Tại dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, Bộ Tài chính đã đề xuất tăng mức án phí, lệ phí Tòa án.

Bộ Tài chính cho biết, mức thu án phí, lệ phí Tòa án trong Pháp lệnh năm 2009 được xây dựng năm 2009. Đến nay, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng khoảng 60% so với năm 2009.

Đề xuất tăng mức án phí, lệ phí Tòa án
Đề xuất tăng mức án phí, lệ phí Tòa án

Để phù hợp với thực tế, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thêm 60% mức án phí, lệ phí Tòa án tại Pháp lệnh năm 2009, tương ứng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2009 đến nay. Đồng thời, làm tròn số để tạo thuận lợi cho việc thu, nộp. (Ví dụ: 320.000 đồng làm tròn thành 300.000 đồng)

Cụ thể, theo dự thảo, mức án phí hình sự sơ thẩm, án phí hành chính sơ thẩm, án phí hình sự phúc thẩm, án phí dân sự phúc thẩm, án phí hành chính phúc thẩm… được đề xuất điều chỉnh từ 200.000 đồng hiện nay tăng thêm 60% thành 320.000 đồng, làm tròn thành 300.000 đồng.

Mức lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự, lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự cũng được đề nghị tăng 60% lên 320.000 đồng, làm tròn thành 300.000 đồng.

Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét tại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài được đề xuất tăng lên mức 480.000 đồng, làm tròn thành 500.000 đồng.

Lệ phí yêu cầu Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến trọng tài được đề xuất tăng thành 800.000 đồng…

Theo VGP

Thích và chia sẻ để ủng hộ Petronews!


Viết bình luận