20 C
Hanoi
Thứ Bảy, 19/01/2019
PETRONEWS
Nổi bật Pháp luật

Những điểm nổi bật của 18 Luật có hiệu lực từ 01/07/2016

Thích và chia sẻ:

Ngày 01/7/2016 sắp tới đây là một ngày đặc biệt quan trọng đối với vấn đề áp dụng pháp luật bởi vì có đến 18 Luật quan trọng cùng đồng thời có hiêu lực. Luật Giải Phóng xin được tổng hợp những điểm nổi bật nhất của 18 luật này trước thời điểm có hiệu lực.

luat2-500x341

Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật hình sự gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều. Bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi; thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

Bộ luật Hình sự năm 2015 bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, đồng thời mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình, quy định thêm 34 tội danh mới và bổ sung thêm hình phạt đối với pháp nhân phạm tội.

Cụ thể, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội gồm: Cướp tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch. Ngoài ra, bổ sung đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình là người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

Các quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245 và 246 của BLHS năm 2015 không áp dụng đối với những hành vi vi phạm của pháp nhân thương mại xảy ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

– Phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính tư pháp; tăng quyền, trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán.

– Mở rộng diện người tham gia tố tụng; bổ sung diện người tham gia tố tụng, một số cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; quy định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của cấp trưởng, cấp phó các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

– Bổ sung quyền của những người tham gia tố tụng theo hướng mở rộng hơn diện người tham gia tố tụng

– Điều chỉnh khái niệm chứng cứ, nguồn, thu thập chứng cứ; xử lý chặt chẽ hơn về vật chứng.

– người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giữ, bị can và bị cáo đều có quyền trình bày ý kiến, trình bày lời khai, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

– Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng (Khoản 2 Điều 4 Luật TTDS 2015);

– Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự. (Khoản 1 Điều 45 Luật TTDS 2015)

– Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. (Khoản 2 Điều 331)

– Thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự. (Khoản 1 Điều 184 Luật TTDS 2015)

Luật tố tụng hành chính 2015

– Quy định mới về quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chứng cứ.

– Quy định rõ nguyên tắc đối thoại.

–  Quy định nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa.

Luật điều ước quốc tế 2016

– Điều ước quốc tế không được trái với Hiến pháp.

– Thứ tự áp dụng khi văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có quy định khác nhau:
+ Hiến pháp;

+ Điều ước quốc tế;

+ Văn bản quy phạm pháp luật khác.

– Bổ sung trình tự, thủ tục rút gọn đối với đàm phán, ký, sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế.
– Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ về vay nợ nước ngoài được đàm phán, ký, phê duyệt, sửa đổi, gia hạn theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công.

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

– Bỏ quy định cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ.

– Bổ sung các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

+ Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật

+ Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

– Mức phạt tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu phát hiện tội phạm.

Chi tiết hóa đối với hoạt động điều tra của CQĐT thuộc VKSNDTC

Mở rộng thẩm quyền điều tra cho cơ quan an ninh thuôc CAND

luat2-500x341

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Quy định về vấn đề tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc thì có thể tham gia xét tuyển quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

–  Người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

– Bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi, nhận thư, nhận quà, nhận sách, báo, tài liệu.

– Người đồng tính, chuyển giới được quyền tạm giữ, tạm giam tại phòng giam riêng.

Luật trưng cầu ý dân 2015

Theo đó, Quốc hội xem xét, quyết định trưng cầu ý dân về các vấn đề sau đây:

– Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp.

– Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia.

– Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.

– Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Luật khí tượng thủy văn 2015

– Bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

– Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, khai thác trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng có trách nhiệm báo cáo về hiện trạng các trạm thuộc quyền quản lý như sau:
+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Tổ chức, cá nhân báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trạm để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Luật thống kê 2015

– Hoạt động thống kê nhà nước nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các mục đích:

+ Đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

+ Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế – xã hội;

+ Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân và đáp ứng nhu cầu hợp pháp, chính đáng khác.

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Luật đã bổ sung một số quy định nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát của QH và HĐND như: quy định rõ hoạt động giám sát của QH và HĐND là hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước, bổ sung quy định về hoạt động giám sát chuyên đề của QH vàHĐND, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Luật còn quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, bổ sung quy định nhằm xác định rõ thời hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị giám sát của chủ thể giám sát.

Luật an toàn thông tin mạng 2015

– Nguyên tắc bảo đảm ATTTM:

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm ATTTM.

Hoạt động ATTTM của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

+ Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm ATTTM của tổ chức, cá nhân khác.

+ Việc xử lý sự cố ATTTM phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức.
+ Hoạt động ATTTM phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

– Quy định rõ 06 trường hợp bị nghiêm cấm, xử lý vi phạm pháp luật về ATTTM.

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.
Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và đảm bảo phù hợp với các quy định tại Luật này.

Đồng thời, Luật cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm như:

– Khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật;

– Hủy hoại, làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo;

– Nhận chìm vật, chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy định của pháp luật…

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Mở rộng đối với tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, mở rộng đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Lần đầu tiên quy định người lao động không có quan hệ lao động được tham gia bảo hiểm thất nghiệp lao động (theo hình thức tự nguyện và có sự hỗ trợ của Nhà nước tùy theo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng ngân sách).

Quy định cụ thể quyền, trách nhiệm an toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Giải thích rõ các ngữ nghĩa được dùng trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ luật có chỗ đứng rõ ràng trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Cụ thể hóa một số nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bổ sung đối tượng được tham gia đóng góp ý kiến: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận.

Bổ sung tiểu mục vào bố cục của văn bản quy phạm pháp luật

Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật có giá trị tham khảo

Bổ sung nội dung văn bản quy định chi tiết

Cụ thể hóa việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hay đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật thú y 2015

Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm

Kiểm dịch không còn dựa trên “số lượng lớn, khối lượng lớn”

Kiểm soát giết mổ động vật

 An Nguyên (TH)

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

Thích và chia sẻ: