18 C
Hanoi
Thứ Ba, 18/12/2018
PETRONEWS
Nổi bật Pháp luật

Sẽ công khai thông tin của người chưa có điều kiện thi hành án

Thích và chia sẻ:

Đây là một trong những nội dung của Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, người làm công tác thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

Thông tư quy định, việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phải bảo đảm nguyên tắc chính xác, minh bạch, đầy đủ nội dung, đúng hình thức và thời gian quy định.

 Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/3/2016 (ảnh minh họa).
Thông tư 01/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/3/2016 (ảnh minh họa).

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được công khai.

Nội dung công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành gồm các thông tin cơ bản: Họ, tên, địa chỉ của người phải thi hành án; số bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định thi hành án; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành và lý do chưa có điều kiện thi hành.

Thông tư cũng quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự lập danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Cục Thi hành án dân sự tổ chức đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành thuộc địa bàn quản lý trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, đồng thời gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

Trường hợp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành đã công khai có thay đổi, sai sót thì cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án phải điều chỉnh, thay đổi và công khai theo quy định pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/3/2016.

Theo Băng Tâm / Người Đưa Tin

Thích và chia sẻ:


Bài liên quan

Không biết Người phải thi hành án ở đâu, phải làm gì?

PetroNews

Vay ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu dự kiến sẽ không phải gia hạn từng năm

PetroNews

Viết bình luận