36 C
Hà Nội
Thứ Sáu, 10/07/2020
PETRONEWS
Trang chủ » Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Thiện Nhân

Nổi bật Thị trường

TP. Hồ Chí Minh: 10 năm cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt”

Lê Mạnh Hùng
Trong 10 năm thực hiện cuộc vận động TP.HCM triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực kiên trì, sáng tạo… góp phần xây