26 C
Hà Nội
Thứ Bảy, 04/07/2020
PETRONEWS
Trang chủ » thị trường bất động sản

thị trường bất động sản

Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam ổn định thị trường bất động sản

Lê Mạnh Hùng
Yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam cùng các bộ ngành liên quan có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm