28 C
Hanoi
Thứ Hai, 22/10/2018
PETRONEWS
Nổi bật Thời sự

Hôm nay, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch QH với ông Nguyễn Sinh Hùng

Thích và chia sẻ:

Theo chương trình làm việc, hôm nay (30/3), Quốc hội sẽ thảo luận và bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.
Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình ra Quốc hội việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Sau đó, các đoàn ĐBQH sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm này.

Tiếp đó, chiều cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có).

Tiếp đến, Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo). Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sang ngày 31/3, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội mới. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Dự kiến, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ ngay trong buổi sáng ngày 31/3.

Trước đó, theo thông tin bên lề Đại hội Đảng 12, tại Hội nghị Trung ương 14, Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội ứng cử vào chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Theo Tuấn Minh (Infonet)

Thích và chia sẻ để ủng hộ Petronews!