Lúc 11h sáng nay, ông Huỳnh Văn Tí, ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ, trong đó bầu ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trương Minh Tuấn vừa được QH bầu làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Ban Kiểm phiếu phát ra 487 phiếu, thu về 487 phiếu, trong đó có 424 phiếu đồng ý bầu ông Trương Minh Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nghị quyết bầu 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ được Quốc hội thông qua sáng nay, ông Trương Minh Tuấn sẽ làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngay khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG MINH TUẤN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

-Năm sinh: 1960.      Nam/Nữ: Nam       Dân tộc: Kinh

– Nơi sinh: Phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

-Quê quán: Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

– Thành phần gia đình: Cán bộ công nhân viên chức

– Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh

– Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 9/1978

– Ngày nhập ngũ: 25/9/1978          Ngày xuất ngũ: 23/9/1987

– Ngày vào Đảng: 02/4/1980        Ngày chính thức: 02/10/1981

– Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ Chính trị học

+ Lý luận chính trị: Cử nhân

+ Ngoại ngữ: Nga C, Anh B

– Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang Hạng 2;Hạng 3;Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010 và năm 2013

– Kỷ luật: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1978 – 3/1980 Chiến sỹ E 853 Quân Khu IV
4/1980 – 6/1984 Học viên Trường Sỹ quan Chính trị
6/1984 – 6/1985 Trung úy, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đại đội Trung đoàn 462, Sư đoàn 338, quân đoàn 14, Quân khu 1
7/1985 – 7/1986 Trung úy, Học viên Chuyên Ban Triết học, Trường Sỹ quan Chính trị
7/1986- 7/1987 Thượng úy, Giảng viên Triết học Mác – Lê Nin, Trường Sỹ quan Kỹ thuậtVũ khí đạn, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng
7/1987- 7/1988 Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên; Phó Bí thư Chi bộ Tuyên truyền -Thông tấn xã, Chuyên viên Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bình Trị Thiên
7/1988 – 9/1998 Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình; Trưởng phòng Tuyên truyền, báo chí – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình
9/1998 – 3/2001 Chuyên viên chính Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương
4/2001 – 9/2002 Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Bí thư Chi bộ,Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.
10/2002 – 6/2003 Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương;Quyền Vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng
7/2003 – 02/2006 Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Vụ trưởng, Phụ trách cơ quan Thường trực của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng
7/2003 – 02/2006 Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương;Vụ trưởng Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại TP. Đà Nẵng.
3/2006 – 4/2007 Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương
4/2007 – 8/2011 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tư tưởngBan Tuyên giáo Trung ương
8/2011-01/2014 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương
02/2014 – 9/2015 Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
10/2015 -đến nay Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam,Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Theo Xuân Tùng/ infonet