Hai xưởng sản xuất bị thiêu rụi

Lửa bùng lên dữ dội bao trùm xưởng gỗ lan sang nơi sản xuất nến rộng…