Tổng quan thị trường dầu mỏ thế giới năm 2022 và dự báo năm 2023

(Petronews) – I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ THẾ GIỚI NĂM 2022: Năm 2022, thị…