PV GAS sơ kết 6 tháng, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Ngày 21/6, tại trụ sở TPHCM, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức…

PV GAS tổ chức Hội nghị Kinh doanh sản phẩm khí năm 2022

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) vừa tổ chức Hội nghị Kinh…

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PV GAS LPG

Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) vừa tổ chức thành…

Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên PV GAS năm 2022

Ngày 15/4, tại TPHCM, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ…

“Ông lớn” PV GAS than khó, dự kiến lợi nhuận năm 2022 giảm 20%

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) dự kiến…