CÔNG NGHỆ

Công nghệ pin lượng tử phá vỡ quy luật nhân quả

Một hiện tượng lượng tử trong đó thứ tự của các sự kiện không tuân theo trình tự nhân quả thông thường có thể cải thiện hiệu quả và độ…

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Nâng cao nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch – Kiến tạo tương lai xanh và bền vững

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/03/2024), Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ ESP) thông qua Dự án…

BẠN ĐỌC

Cơ quan năng lượng quốc tế giải thích hiện tượng lợi nhuận dầu Nga

Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông báo điều này đồng thời nhấn mạnh rằng khối lượng xuất khẩu đạt 7,8 triệu thùng mỗi ngày. Đáng chú ý là khi…