CÔNG NGHỆ

Công nghệ pin lượng tử phá vỡ quy luật nhân quả

Một hiện tượng lượng tử trong đó thứ tự của các sự kiện không tuân theo trình tự nhân quả thông thường có thể cải thiện hiệu quả và độ…

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

IEA: Năng lượng tái tạo đang trên đà soán ngôi than đá

Theo IEA, năng lượng tái tạo đang trên đà soán ngôi than đá. Ảnh AFP Báo cáo “Điện 2024” ước tính những nguồn năng lượng này, đặc biệt là quang…

BẠN ĐỌC

Cơ quan năng lượng quốc tế giải thích hiện tượng lợi nhuận dầu Nga

Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông báo điều này đồng thời nhấn mạnh rằng khối lượng xuất khẩu đạt 7,8 triệu thùng mỗi ngày. Đáng chú ý là khi…