Chưa tìm ra nguyên nhân “hố tử thần” bất ngờ xuất hiện “báo hại” xe tải

Sau hơn nửa tháng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô…