Sự thật về thông tin liên quan tới Samten Hills Dalat

(Petronews) – Ngày 19/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Samten Hills Dalat tại xã Tu…