Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Sáng 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Phát biểu tại đây, ông Lê Thành Long – Bộ trưởng Tư pháp – cho biết vẫn còn có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình. Một số cơ quan vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đề xuất đưa vào chương trình. Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị xây dựng một số luật chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi - 1
Ông Lê Thành Long – Bộ trưởng Tư pháp – cho biết vẫn còn có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình.

Theo ông Long nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là có tình trạng lãnh đạo một số cơ quan vẫn chưa chỉ đạo sát công tác xây dựng pháp luật; chưa tính toán kỹ về phạm vi điều chỉnh, nội dung cũng như tác động của các chính sách; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đơn vị pháp chế.

“Không đưa vào những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời phải bảo đảm tính linh hoạt, có độ mở và phải tính đến khả năng sẽ tiếp tục có các đề xuất bổ sung một số dự án vào Chương trình”, ông Long nói.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào Chương trình năm 2023. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5 dự kiến thông qua 9 dự án, trong đó có một số luật sửa đổi như: Luật Giá, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu sửa đổi và Luật Phòng thủ dân sự; đồng thời cho ý kiến 4 dự án: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp.

Kỳ họp thứ 6 dự kiến thông qua 4 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến 2 dự án: Luật Lưu trữ và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi…

Cùng với đó, Chính phủ cũng đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội.

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai sửa đổi - 2
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban này nhận thấy, trong bối cảnh tình hình năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 có một số yếu tố đặc thù, tác động không nhỏ đến công tác lập và thực hiện Chương trình.

Đây là thời gian chuyển giao nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ cũng như nhiều cơ quan khác trong bộ máy nhà nước; đồng thời, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, tác động nhất định đến công tác xây dựng pháp luật.

Về đề nghị lùi thời điểm trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi), theo ông Tùng, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể.

Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế cho rằng, đây là dự án luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào Chương trình từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019), sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

Theo ông Tùng, lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW không phải là vấn đề mới, khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào Chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này.

Các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi một kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này tại kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.

Theo Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *