Cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo không để xảy ra tình trạng các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 2/1/2024 của Bộ Công Thương về việc triển khai Công điện số 1437/CĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Công Thương Hà Tĩnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các nội dung liên quan.

Theo đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn cung và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp theo quy định.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi cho các thương nhân trên địa bàn thực hiện các hoạt động kinh doanh cung ứng xăng dầu; chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động, có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu; giám sát thời gian bán hàng, giá bán lẻ xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; không để xảy ra tình trạng các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn.

Cùng đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án phát triển hệ thống dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trong quý I/2024 theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5069/UBND-KT2 ngày 20/9/2023 về việc thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung trên; giao Sở Công Thương tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *