Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

(Petronews) – Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã thể hiện rõ định hướng ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Với tỷ lệ năng lượng tái tạo đến năm 2050 đạt hơn 70%, đây thực sự được coi là bản quy hoạch “xanh” của ngành năng lượng hướng tới mục tiêu đến 2050, Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0.
Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, trước mắt Việt Nam cần vượt qua thách thức về vốn, nguồn nhân lực, hạ tầng truyền tải… bằng những cơ chế, chính sách có tính đột phá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *