Quân đội Nhân dân nêu cao tinh thần học tập tấm gương rèn luyện thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đăng trên báo Cứu quốc. Người nhắn nhủ: “Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”. Đồng thời, Bác còn gương mẫu rèn luyện trước. Tinh thần của Người vẫn luôn là sự định hướng, cổ vũ mạnh mẽ cho thể dục thể thao nước ta phát triển, trong đó, có việc nâng cao thể lực, phát huy phong trào thể dục thể thao trong Quân đội Nhân dân.

Thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ

Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, các hoạt động thể dục thể thao có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, không những đảm bảo cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao của Quân đội nói riêng mà còn đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của người chiến sỹ Quân đội Nhân dân trong thời kỳ mới nói chung. Việc nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, rèn luyện thể thao để bộ đội có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, hoạt động thể dục thể thao trong toàn quân luôn được duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng. Các đơn vị chú trọng đầu tư xây dựng thao trường, bãi tập, sân tập, vật chất bảo đảm đúng tiêu chuẩn, các hội thi, hội thao, các trò chơi quân sự… rất phong phú, sôi nổi, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ tập luyện và thi đấu các môn thể thao mang tính ứng dụng cao như: võ thuật, bắn súng, việt dã, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, bóng đá… nhằm nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, ý chí và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu; phối hợp thực hành kỹ năng cứu hộ, cứu nạn của cán bộ chiến sĩ ở các đơn vị. Xây dựng kế hoạch huấn luyện võ thuật, bắn súng thành chương trình rèn luyện thường xuyên của bộ đội.

Bên cạnh đó, kiên quyết phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động thể thao; thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thể dục thể thao, góp phần xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, khỏe mạnh về thể chất, trong sáng về tâm hồn.

Cầu nối gắn kết Quân đội với Nhân dân

Cho đến ngày nay, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe vẫn luôn đúng với mọi thế hệ, mọi hoàn cảnh. Mỗi người dân mạnh khỏe sẽ tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, từ đó góp phần giúp Việt Nam “dân cường”, “nước thịnh”, vượt qua mọi thách thức và khó khăn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua, chúng ta thực sự càng thấm thía những lời Bác dạy về các biện pháp nâng cao sức khỏe.

Ngày 2/4/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1157/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua Cuộc vận động nhằm vận động nhân dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện và tạo thói quen hoạt động, vận động hợp lý suốt đời để nâng cao sức khỏe, thể chất vì mục tiêu: “Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì Quốc thịnh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, các câu lạc thể dục thể thao đa dạng, phong phú, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập thể dục, thể thao thuận lợi, hiệu quả. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có các đơn vị Quân đội tổ chức các hội thi, giải thi đấu các môn thể thao, đại hội thể dục, thể thao nhằm tạo động lực thi đua phấn khởi và khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong khối cán bộ, chiến sỹ lượng vũ trang.

Các đơn vị Quân đội tích cực tham gia cùng địa phương trong Ngày hội Văn hóa – Thể thao truyền thống, Đại hội thể dục thể thao. Tăng cường giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong lực lượng, giữa đơn vị với cán bộ, nhân dân nơi đóng quân… Chính những hoạt động này đã góp phần gắn kết tình nghĩa quân – dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục phát huy nêu cao tinh thần học tập tấm gương rèn luyện thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Quân đội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về tác dụng của luyện tập thể dục thể thao; mỗi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể, duy trì chế độ thể dục sáng, thể thao chiều. Nâng cao công tác tổ chức huấn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chính khoá với rèn luyện ngoại khóa và phát triển phong trào hoạt động thể dục thể thao. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể nền nếp, hiệu quả, đạt chất lượng cao, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Các hoạt động thể dục thể thao giúp bộ đội có tinh thần thoải mái, đoàn kết trong lực lượng, gắn bó với nhân dân, góp phần tăng cường sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *