“Tổ chức, cá nhân không được cản trở việc sử dụng Quốc ca”

“Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói.

Sáng 28/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Phiên khai mạc sáng nay có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổ chức, cá nhân không được cản trở việc sử dụng Quốc ca - 1
Phiên khai mạc sáng nay có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sắp tới có nội dung trọng tâm về công tác lập pháp. Với tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế, hội thảo… để có thêm thông tin, cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện các dự thảo Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2.

Tại phiên họp thứ 8 và thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian cho ý kiến toàn diện các dự án luật, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, báo cáo giải trình, tiếp thu để xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đề nghị cần có quy định chặt chẽ hơn về việc cho phép khai thác, sử dụng và phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca trong đời sống xã hội, đặc biệt là trên không gian mạng.

Tổ chức, cá nhân không được cản trở việc sử dụng Quốc ca - 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sắp tới có nội dung trọng tâm về công tác lập pháp.

Điều này nhằm vừa bảo đảm tính pháp lý, giữ gìn sự trang trọng, tôn nghiêm của Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, vừa đáp ứng nhu cầu phổ biến đến nhân dân, hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn. Qua nghiên cứu, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với sự cần thiết bổ sung quy định này.

“Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”, ông Hoàng Thanh Tùng nói.

Đại biểu Lê Minh Nam – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, trong hệ thống pháp luật đã có văn bản liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nhưng chủ yếu là quy định xử lý hành vi xâm phạm. Theo ông, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca là biểu tượng quốc gia, được quy định trong Hiến pháp thì cần có quy định riêng, đối xử đặc biệt hơn.

Còn dưới góc độ bản quyền, theo ông Nam, nếu chưa có quy định cụ thể về quyền tác giả và các quyền liên quan thì có thể xảy ra việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật để có hành vi cản trở, ngăn chặn theo quy định của pháp luật với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca Việt Nam hoặc xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Hoặc lợi dụng quyền tác giả, quyền liên quan để ngăn chặn, cản trở việc tiếp cận, phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca thông qua các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

Tổ chức, cá nhân không được cản trở việc sử dụng Quốc ca - 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Do đó, đại biểu cho rằng, việc có thêm quy định về hành vi, chế tài, bản quyền có tính pháp lý quan trọng cần thiết nhằm bảo đảm vừa giữ gìn tính pháp lý, tính tôn nghiêm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, đáp ứng yêu cầu phổ biến trong nhân dân, hội nhập quốc tế, thực tiễn.

Tiếp thu, giải trình, đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, nội dung về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca hiện được điều chỉnh trong nhiều văn bản pháp luật như Hiến pháp, Bộ Luật hình sự, các luật chuyên ngành khác. Mỗi luật quy định theo phạm vi điều chỉnh riêng.

Vì vậy, nội dung về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca bổ sung trong luật này là về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ cũng có quyết định liên quan đến việc phổ biến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Đại diện cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo xin tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội và hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, khai mạc vào tháng 5.

Theo Dân Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *