Xây nhà tình thương trong chương trình “Chắp cánh những ước mơ”

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đó là khẩu hiệu mà các quốc gia, cộng đồng quốc tế hướng tới nhằm mục đích chăm sóc, bảo vệ tương lai của đất nước, nhân loại. Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Tạp chí Mẹ và Bé (2020-2025). Tạp chí Mẹ và Bé tổ chức các chuỗi hoạt động, trong đó có chương trình “Chắp cánh những ước mơ”, với mục tiêu xây 5 căn nhà cho trẻ em khó khăn ở các vùng đặc biệt khó khăn với mong muốn mang lại niềm vui cho các em, và cũng là thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội tới việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em.